100%


gemte strofer:


Start fra begyndelsen

Beskrivelse | Download
A | B | Fjern B-punkt Pause
  tilbage | frem  
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | + | - |

Brug dit keyboard!
(Det er nemmere og hurtigere!
Se forkortelsen forrest)

P: Play / Pause

S: Start fra begyndelsen

Q 10% hurtigere(Q som Quick)

L 5% Langsomere

Sløjfefuntioner
A: Sæt startpunkt (A)
B: Sæt slutpunkt for sløjfe (B)
C: Gå til 3 sekunder før A-punkt
D: Gå til (3 sekunder før) B-punkt
F: Fjern B-punkt
R: Reset A- og B-punkt

Hastighedsfuntioner
1: 100% hastighed
9: 90% hastighed
8: 80% hastighed
7: 70% hastighed
6: 60% hastighed
5: 50% hastighed
4: 40% hastighed
3: gå 3 sekunder tilbage
2: 200% hastighed
1: 100% hastighed
+ : 1% hurtigere
- :(minus) 2% langsomere