Beskrivelse skala øve applikaton

Denne applikation kan 3 ting

Brug dit keyboard!

 

Liste af tastaturgennemveje

Hold musen over eller klik for en længere forklaring med begrundelse.

I selve apllikationen kan du klikke på linkene hvis du vil bruge musene i stedet for musen.
På nettet gælder dette for IPad, smartpad og smartphone, hvor man jo som regelikke har et tastatur

Gemme strofer

Når du har lavet en strofe, skriv navnet på strofen og tryk på Gem.

Hvis strofen ikke fungerer kan du slette den valgte strofe ved at trykke på slet knapen, og derefter bekræfte sletning.
Ny strofer vil blive gemt under den valgte strofe, hvis ingen strofe er valgt vil ny strofer blive gemt sidst i rækken.

Keyboard shortcuts


P: Play / Pause

S: Start fra begyndelsen

Q 10% hurtigere(Q som Quick)

L 5% Langsomere

Sløjfefuntioner
A: Sæt startpunkt (A)
B: Sæt slutpunkt for sløjfe (B)
C: Gå til 3 sekunder før A-punkt
D: Gå til (3 sekunder før) B-punkt
F: Fjern B-punkt
R: Reset A- og B-punkt

Hastighedsfuntioner
1: 100% hastighed
9: 90% hastighed
8: 80% hastighed
7: 70% hastighed
6: 60% hastighed
5: 50% hastighed
4: 40% hastighed
3: gå 3 sekunder tilbage
2: 200% hastighed
1: 100% hastighed
+ : 1% hurtigere
- :(minus) 2% langsomere

Om at øve sig

Strofer

Generelt kan man vel sige at det er dele tingene op i strofer gør det nemmere i starten af indlæringen.

Det kan være rart at gemmestrofer sådan atman kan indøve det samme fra dag til dag.

I virkeligheden er det ret nemt at lave strofer med A, B tasterne, slette strofer med R tasten.

Udvide strofne med F-tasten.

Kombinationen med D-tast F-tast , A-tast B-tast er god til at lave en ny strofe i forlængelsen af den gamle strofe.

mens når man har lært melodien

Om at gemme ny strofer

Denne applikation kan ikke gemme ny strofer, som du kan på nettet.

I fremtiden vil du kunne gemme ny strofer på nettet, og så downloade resultatet.

Spille langsomt

Langsom afspilllning gør det væsengligt nemmere at lære ny musik på øret.

Hvad man skal tænke på når man øver sig

Tænk på en ting ad gangen (Du lærer hurtigere hvis du fokuserer)

 

IDEEN:

Hele ideen går ud på at det er nemmere at lære en lille del af et stykke, end det er at lære hele melodien.

Når man skruer ned for hastigheden og deler op i små stykker er kan man spille sammen med de proffesionelle musikere, og lære lidt af deres frasering og intonation.

Man skal prøve at kopiere 100% måden de spiller på, så når man "står på deres skuldre" (Man kan så senere når man har lært af deres teknik, lægge sine egne følelser i fremførelsen.

 

Optimeret for "rigtig"Computer

Selv om man godt kan bruge det på en IPad/mobiltelefon så toolet optimeret for komputer brug.

Helst med højoplsnings skærm. Noden skalerer sig op sådan at den bedst muligt dækker skærmen.

 

Skån dine ører, skån dine naboer: Brug sordin (dæmper)

Brug natsordin (eller et par tøjklemmer på stolen) når du spiller sådan at du ikke skal skrue så højt op for comutermusikken du spiller med.
Det er en god ide at købe et par trådløse høretelefoner, (Man kan få en bluetooth USB til en stationær computer) men stadig brug dæmper på violinen, ellers riskerer du at ødelægge din hørelse fordi du kommer til at skrue for højt op.

 

Strofe funktionen
Start med at lave korte strofer, og gentag disse "uendeligt" til du kan dem langsomt, først når du kan dem godt (og helst udenad) sættes tempoet op.
Læg mærke til at du kan gemme strofer, sådan at du kan øve dig flere dage i træk på den samme strofe.
Når du har lært de korte strofer, kan du lave længere strofer til du til sidst spiller hele melodien.
Det er tilladt at slette strofer og gemme ny. Man behøver ikke at gemme strofer, man kan bare lave ved at sætte A og B punktet, og lade være med at gemme.
Man kan også bruge de gemte strofer som udgangspunkt til at lave ny strofer.

Sløjfefunktion

A-tast sætter starten af strofen
Brug A-tast på dit keybord (eller klik på A-linket) for at starte strofen, det anbefales at bruge keyboard, for det gør det nemmer at sætte tidspunktet præcist.
Med B-knappen laver du afsluning på strofen, hvis du vil forlænge strofen

Forlængelse af strofe
For at lave et nyt B-punkt (udvide strofen ved at forlænge den), trykker du på F-tast som sletter B-punktet, men beholder A.

Tryk så B igen, og du har lavet en lidt længere strofe

Start strofen tidligere med 3-tals-tasten:

 

Hjemmeøver

Download hjemøveren her
Med hjemmeøveren kopieres all relevante filer ind til en zip fil, som du så kan downloade og installere på din egen computer.

Med hjemmeøveren kan du gøre alt det som du kan her, Du kan lave ny strofer, men du kan ikke gemme din strofer til næste gang du øver.

For at gemme stroferne må du tilbage hertil, gemme strofer, og downloade pakken igen

(Der er en avancert mulighed: I stedet for at downloade alle filerne, kan du nøjes mad at hente informationerne i beskrivelsesfilen)

download instruktion

 

 

Historie

Toolet blev oprindelig lavet til hjemme øvelser med Internet Explorer

Så blev det lavet om til playeren på spillefolk dk.

Der blev lavet en netversion for at hurtigt kunne lave ny reperoirer,med noder der ikke nødvendigtvis fandtes på spillefolk.dk
og med ny noder. (Indøvning af Jazz-soloer f.eks.)

I forbindelse med Covid-19 krisen blev der efterspurt en version, der ville kunne køre i sommerhuset uden adgang til net.

 

Om II-V-I Skalaerne

Skalaerne er meget poplulære til at lære jazz improvisation.

Folkemusikere bruger dem til at lære at spille rent, og få en bedre rytmisk fornemmelse.
Med to skala øvelser over 36 takter kommer man igennem alle tonearter.

Foreslået øve rækkefølge

Start med at øve bare en skala f.eks dm7 skalaen, så G7 -skalaen så Cmaj7-skalaen som er en almindelig C-dur skala.

Når du har lært at spille den enkelte skala nogenlunde let spil så alle 6 takter.

Lær de andre tonearter. Lær derefter 2 tonearter (dvs. 12 takter) i kombination.

Til sidst gå ove ril filerne med 6 tonearter (36 takter) og lær de svære tonearter, først som enkelt akkord (2 takter) så som toneart linie 6 takter. Så 2 linier (12 takter)

Til sidst spille alle 36 takter, ved at vælge strofen "Hele..." kan du blive ved at øve dig i ring.

 

 

Harmonilære

Hvis du ikke forstår så anbefales at læse bogen Becifring og Akkordspil af Einar Kampp og Preben Fahnøe. Bogen er udgået på forlaget, man kan lånes på bilioteket.

Specielt kapitel 9. Akkordmønstre med Kvintgang
II-V-I rundgange er en meget almindelig udvidelse af en grund akkord i Jazz musik.
Udganspunktet for skalaerne er , at man bruger de samme toner på II og V tonetrins akkorder som man gør på grundtonens dur akkord.

Beskrivelse af skalaerne

Det vil sige at man på II-trins mollskalane laver en dorisk moll skala, som er en naturlig moll-skale med højt 6. tonetrin.

V-trins dominant-skala er en durskala med lavt 7. tonetrin den kaldes en mixolydisk skala i musiksprog.

Det kan jo være ligemeget med hvilke navne de har. Det vigtige er, at man bruger de samme toner på en linie af 6 takter.

Det er meget naturligt at gå en tone ned til den næste II-V-I sådan at man går fra Dur til moll.

Med to rundgange over 6 tonearter (f.eks. II_V_I_fra_A og II_V_I_fra_D) kan man komme alle 12 tonearter igennem.
Men fordi det oprindelig ikke var muligt at gemme strofer og spille langsomt, er der mange flere øvelser.

 

"Melodien" er bygget som en skala i opadgående, men i nedadgående går man igennem tonerne i en 9-er akkord. Dvs. 9. 7. 5. 3. (2. = 9) og 1. tonetrin.
Så man får både en 3klangs øver og en skala øver når man øver skalaerne.

Historisk

ca. år 150 efter christus sad Claudius Ptolemaios i Alexandria og skrev om bogen Harmonika om musikteori. An var en af de tidens største astronomer og geografer, og da man dengang mente at der var en sammenhæng mellem planeternes harmoni og musikken
studerede han også harmonilære og nedskrev en masse skalaer som han bl.a. gav navne efter de folkeslag der brugte dem.
Når man senere i middelalderen afskrev hans skrifter, lavede man en del fejl, der gør at de navne vi i dag bruger er de samme,
men det er nogle andre skalaer. Men vores skalaer har altså navne efter nogle forskellige folkeslag i den Hellenistiske verden (fremst i Lilleasien det der idag er Tyrkiet)